การจองบริการรถตู้แบบสบายๆและชัดเจนในขั้นตอนการรับงานของบริการรถตู้เช่า

1.  การตกลงพูดคุยเพื่อติดต่อเช่าบริการรถตู้นำเที่ยวหรือบริการรถตู้เช่าเติมน้ำมันดีเซลเมื่อลูกค้าได้คุยรายละเอียดกติกาการให้บริการเช่ารถตู้จนเป็นที่พอใจและเข้าใจแล้วก็ทำการตกลงจองบริการรถตู้เช่ากับสีสันกรุ๊ปได้ทันทีครับโดยการแจ้งชื่อของลูกค้าและเบอร์โทรศัพท์ให้กับบริการรถตู้เช่าทั้งนี้เพื่อประโยชน์ใน การติดต่อกลับจากบริการรถตู้เช่าภายหลังจากนั้นบริการรถตู้เช่าก็จะติดต่อกลับ กับลูกค้าเป็นระยะๆครับ

2.  ขั้นตอนการมัดจำ ลูกค้าจำเป็นต้องโอนเงินค่ามัดจำล่วงหน้าตามเนื้องานดังต่อไปนี้   (บัญชีหมายเลขธนาคารแจ้งด้านล่าง)

2.1  หากลูกค้าใช้บริการรถตู้เดินทางไป-กลับ ระยะเวลาตามจำนวนวัน มัดจำล่วงหน้า 500-1,000 บาท  ***บริการรถตู้ให้เช่าเก็บค่ามัดจำงานละไม่เกิน 1,000 บาท ต่อคัน

 2.2    ทั้งนี้เหตุที่บริการรถตู้เช่า มีความจำเป็นต้องเรียกเก็บค่ามัดจำล่วงหน้าด้วยเหตุผลที่ผ่านมา (ก่อนหน้านี้เราไม่มีการเรียกเก็บค่ามัดจำ) เนื่องจากลูกค้าบางรายได้มี การจองรถตู้บริการเช่าไว้แต่พอถึงกำหนดวันเดินทางลูกค้าที่ จองรถตู้เช่าใว้กลับแจ้งยกเลิกการเดินทางในระยะเวลากระชั้นชิด (หมายถึงยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าก่อนออกเดินทางเพียงไม่กี่ชั่วโมง) จนเป็นเหตุทำให้บริการรถตู้เช่าของเราตกงานโดยที่ไม่ควรจะเป็น

3.  ลูกค้ามีสิทธ์ที่จะรับเงินค่ามัดจำคืนในการจองรถตู้เช่า และลูกค้าได้โอนเงินค่ามัดจำไปแล้วนั้นลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะรับเงินค่ามัดจำคืนกลับจากรถตู้เช่าได้ ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการเดินทางได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

3.1  หากลูกค้าโทรแจ้งยกเลิกการเดินทางด้วยความจำเป็นในกรณีใดๆก็ตามแจ้งยกเลิกล่วงหน้า view site 7 วัน ก่อนวันเดินทางทางบริการรถตู้เช่ายินดีคืนเงิน ค่ามัดจำที่ลูกค้ามัดจำไว้ตามจำนวนเต็ม100%ที่ลูกค้ามัดจำไว้(คืนกลับเต็มตามจำนวนเงินที่มัดจำไว้)

3.2  หากลูกค้าโทรแจ้งยกเลิกการเดินทางด้วยความจำเป็นในกรณีใดๆก็ตามล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 5 วันรถตู้เช่ามีความจำเป็นยึดเงินค่ามัดจำ 50% หรือหากลูกค้าแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าแบบกระชั้นชิด 1-3 วันก่อนเดินทางเราจำเป็นต้องยึดค่ามัดจำ100%เพราะหมายถึง รถตู้เช่าของเราอาจตกงานสาเหตุเพราะลูกค้ายกเลิกการเดินทางแบบกระชั้นชิดเกินไปทั้งนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าจะเข้าใจในระบบงานของเรา

3.3   ลูกค้าสามารถโทรแจ้งสถานที่จุดนัดรับลูกค้าพร้อมรายละเอียดของการเดินทางกับ รถตู้เช่าได้ทันทีหรือสะดวกส่งรายละเอียดจุดรับลูกค้าทาง เบอร์โทร 089-2541248  หรือ ID Line...amphawavan  ก็ได้ครับแล้วแต่สะดวก

 4.   แจ้งวันเวลาสถานที่รับก่อนออกเดินทางก่อนออกเดินทาง 3-5 วันล่วงหน้าทาง รถตู้เช่าจะทำการติดต่อกลับไปหาลูกค้าตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลูกค้าให้มาอีกครั้งเพื่อยืนยันการเดินทางหากลูกค้ามีเหตุจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเวลาการเดินทางหรือมีเหตุการณ์จำเป็นใดๆทางลูกค้าสามารถแจ้งกับบริการรถตู้เช่าได้ทันทีครับ

 
 
 
 

แนะนำที่เที่ยว